ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΛ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Γυρίστε στη σελίδα XHMEIA A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦ.1

σελ. 9 ορισμός και μονάδες μέτρησης πυκνότητας
σελ. 10 ορισμός μορίου, ατόμου, ατομικότητας
σελ. 11 πίνακας 1.3
ορισμός ιόντος
σελ. 14,15 ορισμός ατομικού αριθμού, μαζικού αριθμού, ισότοπα
σελ. 21 περιεκτικότητες διαλυμάτων %w/w, %w/v, %v/v
ασκήσεις κεφαλαίου με ιδιαίτερη έμφαση στις ασκήσεις
διαλυμάτων.

ΚΕΦ. 2

σελ. 50 χρησιμότητα του περιοδικού πίνακα

γενικά να ξέρετε να κάνετε κατανομή ηλεκτρονίων σε
στιβάδες και υποστιβάδες στοιχείων και ιόντων και να
μπορείτε να υπολογίζετε τη θέση ενός στοιχείου στον
Περιοδικό Πίνακα από την κατανομή ηλεκτρονίων του σε
στιβάδες.

ονοματολογία ανόργανων ενώσεων
σελ. 63 ορισμός και εύρεση αριθμού οξείδωσης στοιχείου (Α.Ο.)

ΚΕΦ. 3

σελ. 85 γενικός συμβολισμός οξέων, ορισμός οξέων κατά
Arrhenious, κατηγορίες οξέων
σελ. 86, 87 γενικός συμβολισμός βάσεων, ορισμός βάσεων κατά
Arrhenious, ταξινόμηση βάσεων
σελ. 93 ταξινόμηση οξειδίων (όξινα οξείδια, βασικά οξείδια)
σελ. 99-104 είδη χημικών αντιδράσεων

ΚΕΦ. 4

σελ. 128, 129 Ar, Mr
σελ 130 ορισμός mol
σελ. 131 γραμμομοριακος όγκος (Vm) αριθμός Αvogadro
(NA)
σελ. 137-140 καταστατική εξίσωση
σελ. 141-146 συγκέντρωση διαλύματος, αραίωση, ανάμιξη
σελ. 147 στοιχειομετρικοί υπολογισμοί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ

Γυρίστε στη σελίδα XHMEIA A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License