Φυσική Θετ./Τεχν. Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου

16/09/2009
Νόμος Boyle, Charles νόμος, νόμος Gay-Lussac, διαγράμματα.
ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΙΑ

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ

22/09/2009
Aσκήσεις του φυλλαδίου.

12/10/2009
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

19/10/2009
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

10/11/2009
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

11/01/2010
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

14/01/2010
ΚΥΚΛΟΣ CARNOT_ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License