ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΙΜΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Δείτε πώς υπολογίζετε τα μόριά σας εδώ
Υπολογίστε τα μόριά σας on line!
Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τη φόρμα υπολογισμού μορίων πατώντας τη ΦΟΡΜΑ 1 που υπολογίζει τα μόριά σας από τους προφορικούς και γραπτούς βαθμούς και τη ΦΟΡΜΑ 2 που υπολογίζει τα μόριά σας από τους βαθμούς της βεβαίωσης πρόσβασης.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License