Χημεία Γεν. Παιδείας Β΄ Λυκείου

1. Βασική ονοματολογία οργανικών ενώσεων
2. Ισομέρεια οργανικών ενώσεων μέχρι πέντε άνθρακες
3. Ομόλογες σειρές (γενικοί τύποι)
4. Τι είναι κορεσμένες και ακόρεστες ενώσεις
5. Αντιδράσεις τέλειας καύσης
6. Αντιδράσεις προσθήκης σε διπλό και τριπλό δεσμό
7. Ασκήσεις απλής στοιχειομετρίας

ΔΕΙΤΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Eκ παραδρομής έχω γράψει κάπου ότι ο τύπος HCHO ανήκει στις κορεσμένες μονοσθενείς κετόνες!!! Διορθώστε το παρακαλώ. Πρόκειται ασφαλώς για κορεσμένη μονοσθενή αλδεΰδη!!!
Παρεπιπτόντως μην ξεχάσετε να διαβάσετε από πόσους άνθρακες και μετά έχουμε την κάθε ομόλογη σειρά (για παράδειγμα οι κετόνες αρχίζουν από ν>=3 όπως και τα αλκαδιένια. Έχω αλκένια και αλκίνια για ν>=2 κλπ.)

(το σύμβολο >= μεταφράζεται σε "μεγαλύτερο ή ίσο" για όσους δεν κατάλαβαν…)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License