Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου
0511-0812-1114-0441.jpg

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ POWER POINT

Δείτε το παρακάτω animation για τον ιό HIV

Εδώ θα βρείτε ασκήσεις και τις λύσεις τους.

Λύστε το παρακάτω διαγώνισμα προσωμοίωσης και δείτε τις απαντήσεις του.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 σελ. 44 σχολικού βιβλίου:

Για να εισέλθει το βακτήριο στο αίμα παρακάμφθηκαν οι εξής μηχανισμοί:
α. Μηχανισμοί δέρματος (κεράτινη στιβάδα, λυσοζύμη, γαλακτικό οξύ, λιπαρά οξέα και φυσιολογική μικροχλωρίδα που ανταγωνίζεται τους παθογόνους μικροοργανισμούς.
β. Μηχανισμοί που αντιμετωπίζουν τους μικροοργανισμούς μετά την είσοδό τους στον ανθρώπινο οργανισμό στην περιοχή της εισόδου τους, εμποδίζοντας την εξάπλωσή τους. Είναι οι μηχανισμοί της μη ειδικής άμυνας (φαγοκυττάρωση, φλεγμονώδης αντίδραση, πυρετός και αντιμικροβιακές ουσίες όπως το συμπλήρωμα και η προπερδίνη). Προφανώς ο μηχανισμοί αυτοί θα συνεχίσουν να δρουν για να βοηθήσουν στην εξουδετέρωση του βακτηρίου.

Θα ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί της ειδικής άμυνας, δηλαδή:
α. από τα μακροφάγα θα ενεργοποιηθούν τα Τ - λεμφοκύτταρα
β. Με τη σειρά τους αυτά θα ενεργοποιήσουν άλλα Τ- λεμφοκύτταρα και τα Β- λεμφοκύτταρα
γ. Από τα Β - λεμφοκύτταρα θα παραχθούν πλασματοκύτταρα που θα εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες αντισωμάτων (χυμική ανοσία).
δ. τα αντισώματα θα συντελέσουν άμεσα στην εξουδετέρωση του βακτηρίου (ενεργοποιούν το συμπλήρωμα και αδρανοποιούν τις τοξίνες που ίσως παράγει) αλλά και στην αναγνώρισή του από τα μακροφάγα, με σκοπό φυσικά την ολοκληρωτική καταστροφή του.

Επειδή δεν πρόκειται για ιό, ΔΕ ΘΑ ΔΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΤΤΡΟΤΟΞΙΚΑ Τ- ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ (τμήμα κυτταρικής ανοσίας).

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 σελ. 44 σχολ. βιβλίου:

Κατά την εισαγωγή ιού στον οργανισμό παρακάπτονται οι εξής μηχανισμοί:΅
α. Μηχανισμοί δέρματος (κεράτινη στιβάδα, λυσοζύμη, γαλακτικό οξύ, λιπαρά οξέα και φυσιολογική μικροχλωρίδα που ανταγωνίζεται τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Όμως η λυσοζύμη έχει μόνο βακτηριοκτόνο δράση αφού καταστρέφει το κυτταρικό τοίχωμα και επομένως δεν ωφελεί στην περίπτωση του ιού.
β. Μηχανισμοί που αντιμετωπίζουν τους μικροοργανισμούς μετά την είσοδό τους στον ανθρώπινο οργανισμό στην περιοχή της εισόδου τους, εμποδίζοντας την εξάπλωσή τους. Είναι οι μηχανισμοί της μη ειδικής άμυνας (φαγοκυττάρωση, φλεγμονώδης αντίδραση, πυρετός και αντιμικροβιακές ουσίες όπως το συμπλήρωμα και η προπερδίνη. Προφανώς ο μηχανισμοί αυτοί θα συνεχίσουν να δρουν για να βοηθήσουν στην εξουδετέρωση του ιού.

Θα ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί της ειδικής άμυνας, δηλαδή:
α. από τα μακροφάγα θα ενεργοποιηθούν τα Τ - λεμφοκύτταρα
β. Με τη σειρά τους αυτά θα ενεργοποιήσουν άλλα Τ- λεμφοκύτταρα και τα Β- λεμφοκύτταρα
γ. Από τα Β - λεμφοκύτταρα θα παραχθούν πλασματοκύτταρα που θα εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες αντισωμάτων (χυμική ανοσία).
δ. τα αντισώματα θα συντελέσουν άμεσα στην εξουδετέρωση του ιού (ενεργοποιούν το συμπλήρωμα) αλλά και στην αναγνώρισή του από τα μακροφάγα, με σκοπό φυσικά την ολοκληρωτική καταστροφή του.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Παρατηρούμε τις εξής διαφορές ανάμεσα στην εισαγωγή βακτηρίου και ιού στον ανθρώπινο οργανισμό:

Όταν στον οργανισμό εισέρχεται ιός και όχι βακτήριο η διαφορά είναι ότι στην περίπτωση του ιού θα δράσουν οι ιντερφερόνες και τα κυτταροτοξικά Τ - λεμφοκύτταρα. Αφού θα δράσουν και τα βοηθητικά Τ - λεμφοκύτταρα και τα κυτταροτοξικά Τ - λεμφοκύτταρα, θα εκδηλωθεί πλήρως η κυτταρική ανοσία.
Επίσης η λυσοζύμη δεν ωφελεί στην περίπτωση του ιού.

Ένα video για τη φαγοκυττάρωση.

image008.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License